Политика за поверителност и Политика за защита на данните от банковите карти на потребителите

PizzaN’Wings.bg се задължава да защитава личните данни на посетителите и регистрираните потребители на нашия Сайт. В настоящия документ са посочени условията на събиране и съхранение на лични данни на посетителите и регистрираните потребители, както и вида и обема на информацията, която Rossi’s Pure може да събира и как ние използваме тази информация, за да обслужваме нашите посетители и потребители, които използват нашия сайт.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ, ПРАВИТЕ ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА.

Моля, прегледайте внимателно настоящия документ и ако имате въпроси относно нея, моля, свържете се с нас чрез електронна поща на адрес (“info@pizzanwings.bg”) или по телефона на (+ 359 2 465 2948).

PizzaN’Wings.bg осъществява своята дейност в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящият документ има за цел да ви предостави подробна информация за вида и обема на личните данни, които събираме, как обработваме тези данни и правата Ви по отношение на Вашите лични данни, наред с друга свързана информация.

Информация за Администратора на лични данни

Фирма: „Кетоуърлд.бг“ ЕООД
ЕИК: 205764751
Седалище и място на управление: 1113 София, р-н. Изгрев, ул. „Константин Кисимов“ №4
Адрес за кореспонденция: 1113 София, р-н. Изгрев, ул. „Константин Кисимов“ №4
Телефон: + 359 2 4652948
Адрес на електронна поща: “info@pizzanwings.bg”
Уебсайт: www.pizzanwings.bg

Информация за Надзорнния орган за защита на личните данни:

Име: Комисия за защита на личните данни
Седалище и място на управление: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-555
Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Основание за събиране, обработка и съхранение на лични данни

Rossi’s Pure, който действа като администратор на данни, събира и обработва лични данни на потребители съгласно чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679. Събирането на Вашите лични данни става с изрично съгласие от Вас да използваме и обработваме тези данни при изпълнение на нашите задължения по договора с Вас. Обработката на вашите лични данни е необходима, за да можем да изпълним правните си задължения, с които сме обвързани по договора ни с Вас.

Освен това обработването на тези данни е необходимо за отстояване на законните интереси на PizzaN’Wings.bg или трети лица.

Какви лични данни PizzaN’Wings.bg събира, обработва и съхранява?

Личните данни, които предоставяте PizzaN’Wings.bg, ще бъдат използвани при следните операции и за следните цели:

а) Регистрация в онлайн магазина на PizzaN’Wings.bg и осъществяване на покупко-продажби от разстояние.

Целта на тази операция е да създаде потребителски профил за използването на сайта и онлайн магазина, за закупуване на продукти, продавани в магазина, за предоставянето на

данни за контакт и за доставката на направените поръчки.

б) Изпращане на информационни бюлетини.

Тази операция има за цел да изпраща имейли със специални оферти, бюлетини, предложения, промоции, новини и нови функционалности на клиентите и промо кодове на потребители, които са посочили, че желаят да се абонират за такива съобщения.

в) Упражняване на правото на връщане или отказ.

Целта на тази операция е да улесни процеса на упражняване на нашето право на връщане или оттегляне на закупените продукти.

PizzaN’Wings.bg събира лични данни от физическото лице, на което принадлежат данните.

PizzaN’Wings.bg не използва автоматизирани софтуеъри за вземане на решения, когато става въпрос за лични данни.

Конкретни данни, които събираме

PizzaN’Wings.bg обработва следните категории лични данни за следните цели и въз основа на следните правни основания:

1. Вашите лични данни (имейл, име и т.н.)

Ние събираме тези данни с цел:
а) да се свържем с вас и да ви изпратим информация,
б) извършване на Вашата регистрация в онлайн магазина и
в) изпращане на бюлетини и имейли за специални оферти, промоции и др.

Ние обработваме вашите данни на основание на сключения договор, съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД. Когато става въпрос за изпращане на актуализации и бюлетини по електронна поща, вашите лични данни се обработват с вашето изрично съгласие, съгласно чл. 6, ал. 1, б. а) ОРЗД.

2. Вашите данни за доставка (имена, телефон, адрес и т.н.)

Ние събираме вашите лични данни, необходими за изпълнение на задълженията ни по договор за дистанционна покупко-продажба, за да доставим продуктите, които сте закупили от нашия сайт.

Ние обработваме тези данни за доставка на основание на сключения от нас договор, съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

3. Информация от Вашите профили в социалната мрежа, които са обществено достъпни (Facebook, Twitter, Google+ и т.н.)

Ние събираме тези данни с цел поддържане на връзка с вас и за изпращане на информация до вас. Ние също така събираме тези данни с цел регистриране на потребителски профил в нашия онлайн магазин.

Ние обработваме тези данни въз основа на сключения договор съгласно чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

Видове данни, които НЕ събираме

PizzaN’Wings.bg не събира, използва, обработва и съхранява лични данни, които се отнасят до:
разкриване на расов или етнически произход;
разкриване на политически мнения, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюзи;
генетични данни и биометрични данни, които биха ни дали възможност да идентифицираме еднозначно физическо лице;
данни, отнасящи се до здравето на потребителите; и
данни, отнасящи се до сексуалния живот или сексуалната ориентация на потребителите.

Нещо повече, PizzaN’Wings.bg се грижи за безопасността на непълнолетните. По този начин компанията не събира и обработва съзнателно данни, отнасящи се до лица под 16 години без съгласието на родителите им. Затова и деца под 16 години нямат право да създават акаунт или да използват услугата, предоставена чрез сайта.

В случай, че открием, че сме събрали лични данни от дете под 16 години, тези данни ще бъдат изтрити незабавно.

Какви са нашите цели и принципи при събирането, обработката и съхранението на лични данни?

PizzaN’Wings.bg събира и обработва лични данни, които Вие като наш клиент сте ни предоставили във връзка с използването на нашия сайт и онлайн магазин, за целите на изпълнение на нашия договор с вас. Ние събираме вашите данни за:
а) регистрация в PizzaN’Wings.bg чрез създаване на потребителски акаунт и осигуряване на пълната функционалност на акаунта;
б) индивидуализацията Ви като страна по договор за дъстанционна покупко-продажба;
в) статистически цели;
г) счетоводни цели;
д) защита на информационната сигурност;
е) изпращане на информационни бюлетини и имейли, актуализации и уведомления със съгласие; и
ж) оптимизация на предоставената услуга.

PizzaN’Wings.bg също се придържа към следните принципи при обработката на личните си данни:
законност и справедливост;
точност;
прозрачност;
минимизиране на данните;
интегритет;
поверителност;
ограничение на съхранението; и
ограничаване на целта при обработката на лични данни.

PizzaN’Wings.bg има право да обработва и съхранява лични данни с цел защита на нашите интереси, тъй като те са свързани с изпълнението на нашите задължения към държавните и общинските органи, както и съгласно приложимите разпоредби и законодателство.

Колко дълго съхраняваме лични данни?

PizzaN’Wings.bg съхранява вашите лични данни за срока на съществуване на Вашия потребителски профил в нашия сайт или онлайн магазин. След изтриването на Вашия профил ние ще положим всички разумни усилия незабавно да изтрием или да анонимизираме всичките Ви данни.

PizzaN’Wings.bg съхранява Вашите лични данни по отношение на онлайн покупки или поръчки за пет (5) години с цел защита на законните ни интереси при евентуални административни спорове или съдебни дела, свързани с нашия онлайн магазин и нашите бизнес операции. Счетоводните документи се съхраняват в рамките на този законов срок.

PizzaN’Wings.bg ще ви информира в случай, че периодът за съхранение на вашите лични данни трябва да бъде удължен, когато се отнася до нашите или вашите законни интереси.

PizzaN’Wings.bg съхранява вашите лични данни в съответствие с приложимата нормативна уредба и законният срок за съхранение на такива данни може да надвиши периода на поддържане на вашия профил в онлайн магазина за изпълнение на поръчката.

Предаване на лични данни за обработка

PizzaN’Wings.bg има право, по своя преценка, да предава всички или част от Вашите лични данни на друг администратор на лични данни, за да обработва тази информация, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Вие се считате за информирани за това и за публично достъпния списък на администратори, които PizzaN’Wings.bg използва чрез настоящото известие за поверителност.

PizzaN’Wings.bg може също да предава всички или част от вашите лични данни на трети страни или международни организации в рамките на действащата нормативна уредба.